• facebook
#แจ้งเตือนแลกไมล์ ✈️สาวก avios ขณะนี้ award Japan airlines ไปญี่ปุ่นช่วงปีใหม่ เปิดให้แลกแล้ว ▶️ชั้นประหยัด…

#แจ้งเตือนแลกไมล์ ✈️สาวก avios ขณะนี้ award Japan airlines ไปญี่ปุ่นช่วงปีใหม่ เปิดให้แลกแล้ว ▶️ชั้นประหยัด…

  • Posted on: กุมภาพันธ์ 6, 2019
  • By:

#แจ้งเตือนแลกไมล์

✈️สาวก avios ขณะนี้ award Japan airlines ไปญี่ปุ่นช่วงปีใหม่ เปิดให้แลกแล้ว

▶️ชั้นประหยัด 25,000 ไมล์ + 5,510 บาท
▶️ชั้นธุรกิจ 75,000 ไมล์ + 5,510 บาท

🔥 Japan airlines เปิดที่นั่งแลกไมล์ล่วงหน้า 330 วัน

อ่านต่อบน Facebook